Ligging en situering

Ruimtelijke situering binnen de stad:

Dok Noord ligt ten noorden van de kuip, in de 19de-eeuwse gordel binnen de stadsring. De site bevindt zich in de "Heilig-Kerstbuurt" op ongeveer 500m van het centrum en ten zuiden van de 19de-eeuwse wijken "Voormuide" en "Muide-Meulestede". Het terrein ligt langs het Handelsdok, dat in verbinding staat met de noordelijk gelegen zeehaven van Gent.

Ruimtelijke situering binnen de wijk:

Het terrein is gelegen in een groot bouwblok (ongeveer 350m x 350 m) en is begrensd door volgende straten: de Muidelaan in het noorden, Dok Noord in het oosten, Doornzelestraat in het zuiden en Sint-Salvatorstraat in het westen. Er zijn geen doorgangen in de vorm van straten doorheen het terrein. Het betreft dus een zeer grootschalig bouwblok.

Het terrein in relatie tot studies en projecten:

Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur Stad Gent
In deze studie van 1993 zijn als bestemmingen voor dit terrein deels handels-en dienstverlenende bedrijven en deels wonen met stedelijke voortleningen en tertiaire tewerkstelling voorzien.

In de laatste ontwikkelingen van het nieuwe structuurplan voor de stad wordt de stadsring een groene boulevard als bindteken tussen 19-eeuwse wijken. De Acec-site wordt langs deze boulevard in dit ontwikkelingsplan aangeduid als een merkpunt met kernstadversterkende functies.

Het scharnierproject
tIn de ontwerpstructuurschets voor het stadsontwikkelingsproject "Scharnier" (tussen Dampoort en Muide) van 1995 ligt het terrein langs een belangrijke verzorgingsas (SF-Salvatorstraat) en is er op het terrein ter hoogte van Dok Noord reservatieruimte voorzien voor grootschalige voorzieningen. In deze schets wordt ook gedacht aan doorsteken voor langzaam verkeer doorheen het terrein.

In de huidige visie op het gebied Dampoort-Muide wordt voorzien dat Dok Noord als een groene verkeersarme boulevard langs het Handelsdok kan worden uitgewerkt.

Bepalend voor de Acec-site is ook dat men een nieuwe brug gepland heeft over het Handelsdok om op die manier een vlotte verkeersafwikkeling te krijgen buiten de kernstad: vanaf de Muidelaan (noordelijke ring) bereikt men vlot de Afrikalaan (oostelijke ring) waarlangs men enerzijds naar de Dampoort kan en naar het zuiden van de stad (E17/E40) en anderzijds naar de noordelijke havenzone en de R4. De geplande tunnel onder het kanaal ter hoogte van het Sifferdok zal bijkomend het noordelijk deel van de stadsring ontlasten.

Samengevat kunnen we stellen dat binnen het huidig stedelijk planningsdenken de Acec-site een uitgelezen plek is om enerzijds een kernstadversterkende attractiepool te worden en anderzijds een nieuw bindmiddel om de onmiddellijke buurt en de aangrenzende 19de-eeuwse wijken met te weinig dynamiek op te tillen en een nieuwe impuls te geven.
lees meer over de reconversie van Dok Noord...

Bereikbaarheid van Dok Noord

Dok Noord bevindt zich vlak aan de te realiseren Handelsdokbrug die als nieuwe ingang van Gent zal fungeren voor het verkeer komende van de R4/E17 richting Zelzate- Nederland.

Niettegenstaande deze unieke ligging aan één van de voornaamset uitvalswegen van Gent, ligt Dok Noord eveneens slechts op 500 m wandelafstand van het historische centrum van Gent, “Het Patershol”, wat zeker voor het residentiëel gedeelte een belangrijke troef is.

OPDELING AUTOVRIJE ZONE EN VERKEERSRUIMTE

Binnen de site van Dok Noord is een duidelijke opdeling gemaakt tussen een autovrije zone en een zone waarin de parkeerproblematiek wordt opgelost.
De zone voorzien voor wonen, cultuur en parken blijft autovrij, met uitzondering van voertuigen voor bevoorrading, onderhoud en hulpdiensten (brandweer, ...).